ფლაერი

ფლაერი

ფლაერი – ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი და პოპულარული მარკეტინგული იარაღია. ინფორმაციის გავრცელების სწრაფი და მოსახერხებელი საშუალება.

 
 
როგორ აქციოთ ფლაერი თქვენს ეფექტურ რეკლამად?
ამისათვის საჭიროა ეფექტური გრაფიკული დიზაინის შემუშავება,   
ხარისხიანი ქაღალდის შერჩევა და მაღალხარისხიანი ბეჭდვა.
c5762ddc43d4eef2c3d5afb920db1278